19 June 2023

Psikanaliz Yazıları. Psychoanalysis Writings. The Journal of the Istanbul Psychoanalytical Association

Psikanaliz Yazıları (Psychoanalytic Writings)

Launched in 2000, Psychoanalytic Writings is the first Turkish-language periodical on psychoanalysis. It's published biannually, in spring and autumn, by Istanbul Psychoanalytical Association, the first component society of IPA in Turkey and its region. Psychoanalytic Writings has played, and continues to play, an important role in promoting psychoanalysis in Turkey, and establishing ties between psychoanalysis and related disciplines. Psychoanalytic Writings features a special folder in each issue. These folders sometimes elaborate on a basic theme of psychoanalysis, and sometimes a contemporary issue. In each folder there are translations of the works of major earlier and contemporary theoreticians, along with original essays by psychoanalysts and writers from Turkey. There is also “other topics” section which intends to include a wider range of issues from psychoanalytical literature as well as fundamental texts from psychoanalytical history.

Psikanaliz Yazıları

Psikanaliz Yazıları 2000 yılından bu yana Türkiye'de psikanaliz ile ilgili düzenli yayınlanan ilk süreli yayındır. Türkiye ve yakın coğrafyada,  IPA'ya doğrudan üye ilk dernek olan İstanbul Psikanaliz Derneği tarafından ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Psikanalizin tanınması, yayılması ve farklı disiplinlerle ilişkilenmesi çalışmalarında  önemli rol üstlenmiş olan Psikanaliz Yazıları, her sayısında bir dosyaya yer verir. Bu dosyalarda kimi zaman psikanalizin temel bir konusu, kimi zaman güncel bir tema ayrıntılı olarak ele alınır. Her dosyada psikanalizin geçmişinin ve bugününün önemli kuramcılarının çevirilerinin yanı sıra, ülkemiz psikanalist ve yazarlarının özgün yazılarına da yer verilir.  Ayrıca daha geniş bir yelpazede psikanalize bakmak ve psikanalitik tarihteki temel metinlere yer açmak için “dosya dışı” bir bölüm de yer almaktadır.

General Editors: Talat Parman (2000-2020), Behice Boran (2020- )

Editorial Board: Behice Boran, Evrem Tilki, İlker Özyıldırım, Funda Akkapulu, Ali Algın Köşkdere.

Contact: psikanalizyazilari@yahoo.com.tr

Address: İstanbul Psikanaliz Derneği, Meşrutiyet Mahallesi Vali Konağı Caddesi Hayat Apartmanı No: 149 K: 5 D: 12 34363 Şişli/ İstanbul.

Link: https://www.istanbulpsikanalizdernegi.com/en/publications/psychoanalytic-writings

Go back